Bejelentkezésemmel hozzájárulok, hogy a Lumena Orvosi és Esztétikai Lézerközpont Kft, mint adatkezelő a személyes adataimat (név, lakcím, telefonszám) kezelje, az alábbi feltételekkel:

A szolgáltató adatkezelésére a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992 évi LXII. törvény az irányadó. Az adatszolgáltatás önkéntes.

Az adatkezelés célja a páciens azonosítása, illetve az ügyféllel való kapcsolattartás és kommunikáció.

Ezen hozzájáruló nyilatkozat nem vonatkozik a kezelt adatok harmadik személy számára történő átadására, ez csak és kizárólag a törvényben leírt kivételekkel és az előzetes hozzájárulásommal történhet.  Jelen hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás, feltétel és indoklás nélkül visszavonható. Kijelentem, hogy ezen nyilatkozatot önkéntesen, minden külső befolyás nélkül, a megfelelő tájékoztatás és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismeretében tettem meg.